Mogiliov TEC-1 110/10/6 kV pastotė110/10/6 kV Mogiliovo TEC-1

Pagaminta ir pateikta kintamos ir nuolatinės įtampos paskirstymo skydai pastotei  Mogiliovo TEC-1 110/10/6 kV. (Belarus)